Kelder toepassingen MBS Groep opgenomen in Bouwdetails Onlin
Javascript is uitgeschakeld

Kelder toepassingen MBS Groep opgenomen in Bouwdetails Online

Geplaatst: 08-07-2020
Kelder toepassingen MBS Groep opgenomen in Bouwdetails Online

Bij het ontwerpen van een nieuwbouwwoning kunnen er verschillende redenen zijn om ook de grond in te gaan middels een kelder. Geen situatie is echter hetzelfde en per locatie moet men bekijken hoe de kelder uitgevoerd dient te worden. In samenwerking met MBS Kelderbouw (onderdeel MBS Groep) heeft Archidat Bouwformatie bouwdetails ontwikkeld waarin kelderbouw wordt toegepast binnen de woningbouw.

Prefab afzinkkelders
Met behulp van bronbemaling wordt het grondwaterstand tijdelijk verlaagd - het zogenaamde droog afzinken. De geïsoleerde prefab wanden van de afzinkkelder worden door MBS op het maaiveld opgesteld en trillingvrij afgezonken. Uniek aan deze bouwmethode zijn de grondankers (Detail 5) en het hydraulische vijzelsysteem waarmee de keldervloer gecontroleerd op diepte komt. Na het afzinken wordt tussen de prefab wanden een gladde geïsoleerde (waterdichte) keldervloer gestort. (Detail 3)

Wegens strenge eisen is het verlagen van de grondwaterstand niet altijd toegestaan. Als oplossing biedt MBS ook een afzinkkelder zonder daarbij de grondwaterstand te verlagen en alleen de grond uit te graven - het zogenaamde nat afzinken. Als de wanden op diepte zijn, wordt een vloer van onderwaterbeton gestort (Detail 4). Wanneer deze is uitgehard, pompt MBS de kelder leeg. Bij een afzinkkelder worden de hoeken (hoekaansluiting) (Detail 1) gelijmd en gemonteerd met een anker en de naden worden waterdicht afgeplakt. Een zeer belangrijk onderdeel is het waterdicht maken van de aansluiting tussen de kelderwand en buitenwand. (Detail 2)

Prefab traditionele kelders
Bij een prefab traditionele kelder wordt eerst met behulp van bronbemaling het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd waarna de grond wordt ontgraven. Met behulp van een bekisting wordt een gladde geïsoleerde (waterdichte) keldervloer op de juiste diepte gestort. Wanneer deze is uitgehard worden de prefab wanden op de gestorte vloer bevestigd met stekken en gains. (Detail 7)

Bij een traditionele kelder worden de massieve prefab kelderwanden verlijmd en waterdicht afgeplakt, zowel wand tegen wand (Detail 8), als de hoekaansluitingen (Detail 6). Een andere mogelijkheid voor het verbinden van een wand tegen wand is een gestorte verbinding, een natte knoop (Detail 9). Een natte knoop wordt gevormd door middel van wapening te storten met beton om zo de betononderdelen monolithisch aan elkaar te verbinden.

Voor zowel de traditionele als afzinkkelders bestaat de prefab pompput,(Detail 10) bedoeld om te zorgen dat instromend (afval)water weggepompt wordt naar een hoger of verder gelegen riool. Alle stortnaden waar de prefab pompput mogelijk zou kunnen lekken worden preventief geïnjecteerd met een kunsthars.

De recent door Archidat Bouwformatie vervaardigde bouwdetails geven weer hoe de MBS Kelderbouw producten kunnen worden toegepast en gecombineerd.

Bekijk alle MBS Kelderbouw referentiedetails op Bouwdetails Online

Overig bouwdetailsnieuws

 

Onze partners

  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
  • Calduran Kalkzandsteen
  • BIA Beton
  • Archidat Bouwformatie
  • Dutch Engineering
  • VELUX Commercial
Sluit deze advertentie